Skip to main content

Catering v Profesním domě

Základní kámen současného raně barokního objektu byl položen již v roce 1674 členy jezuitského řádu. Dnes sídlí v budově Matematicko-fyzikální fakulta UK.

V prostorách se nabízí řada historicky cenných prvků, jako barokní a rokokové nástěnné malby, štuky a obrazy, které dodají Vaší společenské akci ten pravý rozměr.

Adresa: Malostranské náměstí 25, Praha 1
Kapacita: až 200 osob