Skip to main content

Catering v Residenci primátora

Primátorská residence se nachází v budově městské knihovny na Mariánském náměstí. Její výzdoba spočívá ve stylu art deco se stropní výmalbou. V interiéru se nachází řada plastik a obrazů, převážně z 20. století.

V 90. letech prošla generální rekonstrukcí uměleckých děl. Dříve byla využívána pro oficiální zahraniční návštěvy a reprezentační účely, nyní však slouží k uskutečněné malých i velkých společenských akcí.

Adresa: Mariánské náměstí 4, Praha 1
Kapacita: až 300 osob