Skip to main content

Catering ve Strahovském klášteře

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery na světě a byl založen již v roce 1143. V klášteře dnes sídlí památník národního písemnictví.

K pronájmu nabízíme samostatně zimní refektář nebo současně s refektářem letním dle kapacit Vašich požadavků. Zažijte jednu z nejpříjemnějších chvil právě na místě, kde na Vás dýchne historie.

Adresa: Papírenská 6, Praha 6
Kapacita: až 150 osob