Skip to main content

Catering ve Vozovně Střešovice

Vozovna Střešovice byla prohlášena za kulturní památku a od roku 1992 neslouží běžnému provozu. Je zde umístěno muzeum Městské hromadné dopravy s exponáty tramvají, autobusů a trolejbusů. Lze zde využít funkční halu vozovny se zázemím historických tramvají, které mohou sloužit jako neobvyklá kulisa. Dopravte se na místo nevšedním způsobem – historickou tramvají.

Adresa: Patočkova 4, Praha 6
Kapacita: až 250 osob